FORRETNINGSBETINGELSER

N A I S  ApS

SOULution v. Naomie Anabel Petersen

Langes Gaard 26, 1.sal
4200 Slagelse

CVR 34 61 68 68

info@soulutionhouse.dk / naomie@soulutionhouse.dk

Tlf 60 21 31 58
www.soulutionhouse.dk

 

Sidst opdateret d. 24.juni 2021

 

​Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms og betales via faktura/bankoverførsel til

Jyske Bank Reg.nr 5040 Konto.nr 0001194910

Eller

via hjemmesiden www.soulutionouse.dk, hvor enkelte ydelser kan købes direkte gennem betalingsgateway.

 

Betalingsbetingelser;

Forløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 coaching/terapi samt andre ydelser betales ved aftalens indgåelse (med mindre andet aftales skriftligt) . Tilmelding er bindende.
Ved aftalt ratebetaling: Første rate som udgør minimun 50% af det fulde beløb, betales altid ved aftalens indgåelse Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

 

Afbud, ændringer og aflysninger

Forløb, kurser, workshops og 1:1 coaching/terapi afvikles på de aftalte tidspunkter.
Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis et forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Virksomheden/ Naomie Anabel Petersen, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.
Aflyses en dag på forløb eller kurser på foranledning af Virksomheden/Naomie Anbel Petersen, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.
Tidspunkter for coaching sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.
Coaching via telefon eller Skype/Zoom
Virksomheden/Naomie Anabel Petersen ringer på det aftalte tidspunkt – med mindre andet er aftalt.​

Aflysning/afbud af coaching der sker på foranledning af køber med kortere varsel end 24 timer og/eller gentaget mere end 3 gange i forløbet, gælder som en afholdt session, dvs. fuld betaling.

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår på ordren. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.

 

Rettigheder

Virksomheden/Naomie Anabel Petersen har alle rettigheder til al materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, forløb og 1:1 coaching.
Ved køb af ydelser opnår du personlig brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Al materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Datapolitik og fortrolighed

Alle dine informationer, oplysninger og al materiale som måtte komme virksomheden/Naomie Anabel Petersen i besiddelse ifm. udførelsen af arbejdsopgaver og coaching/terapi behandles fortroligt, i overensstemmelse med Persondatalovens til enhver tid gældende regler.
Der indsamles kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.
Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger virksomheden/Naomie Anabel Petersen har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom til info@soulutionhouse.dk

 

Ansvar og begrænsninger

Naomie Anabel Petersen giver dig værktøjer, metoder og strategier til at nå dine mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure. Dine resultater afhænger af dine handlinger, dit engagement og kontinuerlighed. Dine valg og beslutninger er altid dit ansvar.
Virksomheden/Naomie Anbel Petersen fraskriver sig ethvert ansvar for dine handlinger, beslutninger og resultater.
Ved ESSENS/LIVSVÆRDI forløb : Den personlige garanti for 100% tilfredshed aftales med virksomheden/Naomie Anabel Petersen ud fra et fælles godkendt og fastlagt specifikt mål/resultat og kan benyttes kun i de tilfælde hvor alle arbejdsopgaver, øvelser, nye rutiner og anvisninger er fulgt. Såfremt der ikke er opnået det aftalte og ønskede specifikke resultat efter forløbets afslutnning, fortsætter telefonisk coaching endnu 2 måneder, uden beregning.
Ethvert erstatningsansvar, som Naomie Anabel Petersen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.
Virksomheden er under ingen omstændighede ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Naomie Anabel Petersen har handlet simpelt uagtsomt. Erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Reklamation og klager​

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så tag kontakt med det samme, hvis du oplever problemer. Henvendelse kan ske til info@soulutionhouse.dk eller på telefon 60 21 31 58.

 

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til virksomheden/Naomie Anabel Petersen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Næstved som første instans.

Ændring af forretningsbetingelser
Virksomheden/Naomie Anabel Petersen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

 

N A I S  ApS

SOULution v. Naomie Anabel Petersen

Langes Gaard 26, 1.sal
4200 Slagelse

CVR 34 61 68 68

info@soulutionhouse.dk / naomie@soulutionhouse.dk

Tlf 60 21 31 58
www.soulutionhouse.dk

 

​Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms og betales via faktura/bankoverførsel til

Jyske Bank Reg.nr 5040 Konto.nr 0001194910

Eller

via hjemmesiden www.soulutionouse.dk, hvor enkelte ydelser kan købes direkte gennem betalingsgateway.

 

Betalingsbetingelser;

Forløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 coaching/terapi samt andre ydelser betales ved aftalens indgåelse (med mindre andet aftales skriftligt) . Tilmelding er bindende.
Ved aftalt ratebetaling: Første rate som udgør minimun 50% af det fulde beløb, betales altid ved aftalens indgåelse Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

 

Afbud, ændringer og aflysninger

Forløb, kurser, workshops og 1:1 coaching/terapi afvikles på de aftalte tidspunkter.
Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis et forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Virksomheden/ Naomie Anabel Petersen, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.
Aflyses en dag på forløb eller kurser på foranledning af Virksomheden/Naomie Anbel Petersen, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.
Tidspunkter for coaching sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.
Coaching via telefon eller Skype/Zoom
Virksomheden/Naomie Anabel Petersen ringer på det aftalte tidspunkt – med mindre andet er aftalt.​

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på køb via hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller fremgår på ordren. Perioden på 14 dage starter den dag, hvor tilmelding til forløbet er bestilt og betalt via hjemmesiden. Fortrydelsesretten bortfalder når forløbet er påbegyndt, også selv om dette sker før 14 dage fra bestilling.

 

Rettigheder

Virksomheden/Naomie Anabel Petersen har alle rettigheder til al materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, forløb og 1:1 coaching.
Ved køb af ydelser opnår du personlig brugsret til skriftligt og digitalt materiale. Al materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Datapolitik og fortrolighed

Alle dine informationer, oplysninger og al materiale som måtte komme virksomheden/Naomie Anabel Petersen i besiddelse ifm. udførelsen af arbejdsopgaver og coaching/terapi behandles fortroligt, i overensstemmelse med Persondatalovens til enhver tid gældende regler.
Der indsamles kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.
Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger virksomheden/Naomie Anabel Petersen har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom til info@soulutionhouse.dk

 

Ansvar og begrænsninger

Naomie Anabel Petersen giver dig værktøjer, metoder og strategier til at nå dine mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure. Dine resultater afhænger af dine handlinger, dit engagement og kontinuerlighed. Dine valg og beslutninger er altid dit ansvar.
Virksomheden/Naomie Anbel Petersen fraskriver sig ethvert ansvar for dine handlinger, beslutninger og resultater.
Ved ESSENS/LIVSVÆRDI forløb : Den personlige garanti for 100% tilfredshed aftales med virksomheden/Naomie Anabel Petersen ud fra et fælles godkendt og fastlagt specifikt mål/resultat og kan benyttes kun i de tilfælde hvor alle arbejdsopgaver, øvelser, nye rutiner og anvisninger er fulgt. Såfremt der ikke er opnået det aftalte og ønskede specifikke resultat efter forløbets afslutnning, fortsætter telefonisk coaching endnu 2 måneder, uden beregning.
Ethvert erstatningsansvar, som Naomie Anabel Petersen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.
Virksomheden er under ingen omstændighede ansvarlig for indirekte skade eller tab.
Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Naomie Anabel Petersen har handlet simpelt uagtsomt. Erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

 

Reklamation og klager​

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så tag kontakt med det samme, hvis du oplever problemer. Henvendelse kan ske til info@soulutionhouse.dk eller på telefon 60 21 31 58.

 

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til virksomheden/Naomie Anabel Petersen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Næstved som første instans.

Ændring af forretningsbetingelser
Virksomheden/Naomie Anabel Petersen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.